Φωτογραφικό Υλικό

Παντοκράτωρ Χριστός
Αγία Σοφία
Εσωτερικό και εξωτερικό ναου
Ιουστινιανός
Τρούλος
Εσωτερικό
Κολόνες
Αντισεισμική κατασκευή
Ψηφιδωτά

Πολλές τοιχογραφίες
Στέψεις αυτοκρατόρων
Αγία Σοφία μπροστινό μέρος
Κολόνα Ιουστινιανού